Coldplay Portugal
17.05.23 – 21.05.23
  10 חדרים באותו מלון – באותה קומה – יכול להיות מוצל ב 2 קומות – לא משנה מחיר. העדפה שזה עד מחר בצהורים – רוצים לראות את המלון לפני! מסעדת – האם אפשר להזמין – לסה"כ 12 איש – לפחות כרגע ברמת השם.  חובה מלון שיש בו גישה לחדר פגשיה (שם הארוחה).  

החבילות 

    On.Tour

כאן משאירים פרטים

On.Tour